Bygga lagerhall

Lagerhallar är en snabb, rationell och ekonomiskt fördelaktig lösning på de flesta lagerbehov.

Lagerhallar finns i olika utförande, storlekar och färger. 

Lagerhallar från våra partners produceras på mycket kort tid beroende på ett väl utvecklat system med standard komponenter. Kunden ges möjlighet till stor valfrihet vad gäller portplacering och övriga anpassningar.

Lätt att montera:

Lagerhallar är lätt att montera och demontera. Om behoven ändras kan hallen enkelt förlängas, flyttas eller säljas. Lagerhallar är oftast helt klädda med en hallduk som vid taket är vit och ljusgenomsläpplig, vilket ger ett behagligt dagsljus över hela golvytan.

Lagerhallar är en stålhall och har många fördelar jämfört med en konventionell byggnad: bl a stora, ljusa, fria golvytor utan hindrande pelare, underhållsfritt material och kort byggtid. Lagerhallarna kan även i efterhand med lätthet isoleras och användas som t ex varmlager

Utnyttja varje kvadratmeter.

I en lagerhall från våra partners går det att utnyttja varenda kvadratmeter tack vare att konstruktionen ger en öppen fri yta utan stödjande stolpar mitt i lokalen. Lagerhallen designas för att passa det aktuella behovet och kan sedan modifieras och utökas när verksamheten växer. Eller minskas när så behövs. Eftersom lagerhallarna byggs med tillfälligt tillstånd går det snabbt från det att behovet av ett temporärt lager identifierats till dess att lagerhallen kan börja användas.

Tack vare att alla konstruktioner är baserade på ett modulärt system med en eller två våningar är det enkelt att utforma en anpassad design helt efter byggnadens användningsområde. lagerhallarnas isoleringsmöjligheter gör att de fungerar året runt, oavsett utomhustemperatur.

Stora lager, extra lager, tillfälliga lager – inga problem med temporära lagerhallar från våra hallbyggare..

Överlägsen flexibilitet

Hos våra partners hyr, köper eller leasar ni er lagerhall. Vilket av dessa alternativ som passar er beror på den specifika situation ni befinner er i. Kanske behöver ni endast ett temporärt lagerutrymme. Om så är fallet gör ni sannolikt bäst i att hyra produkten under aktuell tidsperiod. Hör av er och berätta hur vi kan hjälpa er, så hittar vi en optimal lösning för era behov. Naturligtvis tar vi fram alla nödvändiga ritningar för bygglov. 

Offert inom 24t

Kvalitetssäkrade

Obindande offert

Din information är 100% säker

8 Viktiga saker du MÅSTE veta innan du köper ett attefallshus

Ladda ner gratis